LT EN
2019 metais atvykstančių užsienio dėstytojų konkursui pateiktų tinkamų paraiškų sąrašas

2019 metais atvykstančių užsienio dėstytojų konkursui pateiktų tinkamų paraiškų sąrašas

2018-12-10

Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas atliko kviestinių užsienio dėstytojų, atvykstančių dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose 2019 metais, konkursui pateiktų paraiškų tinkamumo vertinimą. Formalius tinkamumo reikalavimus, nurodytus kvietime teikti paraiškas, atitiko 202 paraiškos. 

Konkursui teiktų tinkamų paraiškų sąrašas:

Pateikusi paraišką/as institucija

Pateiktų paraiškų skaičius

Tinkamų paraiškų skaičius

Mykolo Romerio universitetas

21

21

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

18

18

Vilniaus Universitetas

18

18

Kauno technikos kolegija

17

17

Vilniaus dailės akademija

15

15

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

13

13

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

12

12

Vilniaus kolegija

11

11

Vytauto Didžiojo universitetas

8

8

Kauno technologijos universitetas

7

7

Klaipėdos valstybinė kolegija

7

7

Aleksandro Stulginskio universitetas

6

6

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

6

6

Kauno kolegija

5

5

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

5

5

Socialinių mokslų kolegija

5

5

Šiaulių universitetas

5

5

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

5

5

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

4

4

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

3

3

Šiaulių valstybinė kolegija

3

3

Utenos kolegija

3

3

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

2

2

Lietuvos sporto universitetas

2

2

Alytaus kolegija

1

1

Klaipėdos universitetas

1

1

Kolpingo kolegija

1

1

Lietuvos verslo kolegija

1

1

Iš viso:

205

205

Paraiškų teikėjai apie paraiškų tinkamumą atskirai raštu informuojami nebus. 

Visoms tinkamumo reikalavimus atitikusioms paraiškoms šiuo metu atliekamas turinio vertinimas. Apie paraiškų turinio vertinimo rezultatus paraiškų teikėjai bus informuoti ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio pabaigos. 

Kilus klausimų, prašome kreiptis el. p. ud@smpf.lt