LT EN

Apie Fondą

Švietimo mainų paramos fondas (Fondas) – nuo 2007 m. sėkmingai veikianti Lietuvos nacionalinė agentūra, kuriai pavesta administruoti „Erasmus+“ bei „Mokymosi visą gyvenimą“ programas ir kitas Europos Komisijos (EK) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir profesinio mokymo srityje. Fondo įstatus galite atsisiųsti čia.

Misija

Inicijuodami ir administruodami programas bei projektus aktyviai prisidedame prie švietimo sistemos tobulinimo.

Vizija

Tarptautinė švietimo patirtis - kiekvienam Lietuvoje.

Fondo tikslai


Mūsų organizacija vadovaujasi šiomis vertybėmis


Veikla

Fondas administruoja daugiau nei 50 įvairiausių veiklų, kurios aktualios tiek moksleiviams, tiek senjorams, tiek darželiams ar mokykloms, tiek aukštojo mokslo ar kitoms su švietimu susijusioms institucijoms.

Fondo teikiamomis galimybėmis gali pasinaudoti ir įvairios asociacijos, verslo ar nevyriausybinės organizacijos, kitos struktūros, siekiančios tobulinti savo veiklos sritį ar kelti darbuotojų kvalifikaciją.

Šalia didžiosios ES programos „Erasmus+“, Fondas administruoja ir kitas švietimo programas ar iniciatyvas. Viena iš tokių – Šiaurės ministrų tarybos finansuojama „Nordplus“ programa. Nuo 2010 m. Fondas taip pat įgyvendina du Europos Socialinio fondo lėšomis finansuojamus projektus.