LT EN

Darbo užmokestis

Darbo užmokesčio finansavimas iš valstybės biudžeto pagal pareigybes ir koeficientus sąrašas, 2015 m.

Pareigybių pavadinimas

Maksimalus mėnesinis darbo užmokestis, bruto EUR.*
Direktorius 1349,00
Direktoriaus pavaduotojas 1136,00
Vyr. finansininkas 1100,50
Skyriaus vadovas 923,00
Vyr. finansininko pavaduotojas 887,50
Personalo specialistas 816,50
Teisės specialistas 816,50
Specialistas 781,00
Projektų koordinatorius 674,50
Fondo administratorius 639,00
Asistentas 532,50


* Fondo steigėjo sprendimu leidžiama mokėti papildomą dalį iš kitų finansavimo šaltinių