LT EN

Ekspertė (-as) paraiškų vertinimui

Kviečiame teikti kandidatūras dėl galimybės vertinti 2019-2020 metų sporto (kaip įvardyta Kūno kultūros ir sporto įstatyme, 2018 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1544) srities projektų paraiškas ir ataskaitas.

Papildomi reikalavimai:

Būti nešališkiems (t. y. ne mažiau kaip 1 metus iki ekspertinio vertinimo pradžios neturėję darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių su pareiškėju ar partneriu, taip pat su pareiškėju ar partneriu nesusiję artimos giminystės ir (ar) svainystės ryšiais (asmenimis, susijusiais artimos giminystės ir (ar) svainystės ryšiais, laikomi: sutuoktinis, jų vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), seneliai, vaikaičiai, taip pat eksperto ir jo sutuoktinio broliai (įbroliai), seserys (įseserės) ir šių brolių (įbrolių) bei seserų (įseserių) sutuoktiniai, taip pat asmenys, įregistravę partnerystę įstatymų nustatyta tvarka). Tai bus patvirtinama ekspertui teikiant atsakingos institucijos patvirtintos formos deklaraciją.

Patikrinkite pažymėtus laukus

Vardas ir pavardė*

Ar turite patirties vertinant Švietimo arba sporto sektoriaus projektus:*

Taip
Ne

Aprašykite ekspertinės/ių srities/čių patirtį*

Ekspertinės sritys susiję su:*

Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu;
Sporto renginių organizavimu;
Kvalifikacijos tobulinimu;
Fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą

Pageidauju vertinti:*

Projektus
Ataskaitas

Kita papildoma informacija (įrašyti jeigu reikalinga):

Jeigu turite klausimų, kreipkitės į  personalo specialistę Laurą Naruševičiūtę  tel. (8 5) 2610592.

Atrinktus kandidatus informuosime individualiai iki 2019 m. sausio 31 d.