LT EN

Kandidatų atranka projektų paraiškoms ir ataskaitoms vertinti

Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis tarptautines ir nacionalines švietimo programas, skelbia  preliminarią atranką vertinti 2018-2020 metų švietimo ir mokymo srities projektų paraiškas ir ataskaitas*

Pagrindiniai reikalavimai kandidatams:

  • išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo sistemos sandarą;
  • būti susipažinusiems su mokslą ir studijas reglamentuojančiais teisės aktais;
  • turėti tarptautinės švietimo srities projektų vertinimo ar įgyvendinimo patirties;
  • turėti ne mažesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
  • labai gerai mokėti valstybinę kalbą ir išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;
  • gerai mokėti anglų kalbą (C1);
  • gebėti analizuoti dokumentus, daryti išvadas ir jas sklandžiai dėstyti raštu;
  • turėti gerus darbo su kompiuteriu ir pagrindinėmis teksto redagavimo programomis įgūdžius, (ECDL sertifikatas yra privalumas);
  • turėti galimybę dirbti pagal individualios veiklos pažymėjimą. Turėti galimybę pasirašyti elektroninėmis priemonėmis.

Siekiant išvengti interesų konflikto ir užtikrinti ekspertinės pagalbos teikimo proceso skaidrumą ir veiksmingumą, vertintojas negalės būti niekaip susijęs su projektu ir projektą ar ataskaitą teikiančia institucija.

Paraiškos pateikimas: Kandidato paraiškos formą rasite nuspaudę šią nuorodą. Šią paraišką reikalinga tik „išsaugoti“, o gyvenimo aprašymą pagal Europass CV formą prašome siųsti el. paštu cv@smpf.lt iki 2017 m. gruodžio 1 d. Laiško antraštėje nurodykite “Kandidatas paraiškų ir ataskaitų vertinimui“.
 
Atrinktus kandidatus informuosime individualiai iki 2017 m. gruodžio 9 d. 
 
* Šiame etape viešųjų pirkimų procedūros nėra vykdomos