LT EN

Viešieji pirkimai

Informacija apie 2016 m. vykdytus pirkimus galite rasti čia.

Pirkimų planavimas

Perkančiosios organizacijos 2017 m. numatomi vykdyti supaprastinti pirkimai, išskyrus mažos vertės pirkimus, skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Detalesnės 2016 m. planuojamų pirkimų vertės pateikiamos ketvirtoje suvestinės redakcijoje.

Mažos vertės pirkimai

Čia galite susipažinti su perkančiosios organizacijos vykdomais mažos vertės neskelbiamais pirkimais apklausų žodžiu ar raštu būdu (techninių specifikacijų projektai neskelbiami).

Kiti supaprastinti pirkimai

Šiuo metu skelbiami supaprastinti pirkimai nevyksta.

Pirkimai pagal ESFA projektus 

Pirkimai, kurie vykdomi pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ projektą Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-02-0001 yra skelbiami Viešųjų pirkimų įstatyme, Supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir sutarčių administravimo procedūroje DVS-P11 (toliau – supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės) nustatyta tvarka ir perkančiosios organizacijos svetainėje www.tapk.lt.

Kita aktuali informacija

Viešojo pirkimo sutartys publikuojamos čia.

CVP IS ir šioje perkančiosios organizacijos tinklapio skiltyje skelbiamos perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (6 versija DVS).

Pretenzijos gali būti teikiamos pirkimo dokumentuose ir supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 1 priede nustatyta tvarka.

Informacija tiekėjams, teikiantiems prekes ar paslaugas pagal preliminariąsias sutartis

Kontaktiniai asmenys

Pirkimų, atliekamų pagal preliminariąsias sutartis, klausimais — administratorė Liubov Lavrinovič
Kitų pirkimų ir teisės klausimais — teisės specialistas Mantas Šiaučiūnas
Tel. (8 5) 261 0592, faks. (8 5) 249 7137, el. p. pirkimai@smpf.lt.