LT EN

„Epale“ nacionalinė paramos tarnyba (NPT)

Projekto pavadinimas

„Epale“ Lietuvos nacionalinė paramos tarnyba

Projekto trukmė

2014 m. spalio 01 d. − 2015 m. gruodžio 31 d.

​Projekto atsiradimo priežastys

Iniciatyva, susijusi su ES ilgalaikiais įsipareigojimais skatinti kokybišką suaugusiųjų mokymąsi Europoje. Mokymosi visą gyvenimą idėja ypatingą reikšmę įgauna vis labiau modernėjančiame ir globalėjančiame šiandienos pasaulyje. Nūdienos realijos kelia didelius iššūkius žmogui, siekiančiam išsilaikyti konkurencija grįstoje visuomenėje, todėl neatsitiktinai vienas svarbiausių Europos Sąjungos valstybių siekių – kurti ir skatinti mokymosi visą gyvenimą kultūrą ir sudaryti tinkamas sąlygas suaugusiųjų mokymui(si), socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui. Naujas požiūris į mokymąsi, mokymosi galimybes, mokymosi aplinkas yra svarbus kuriant besimokančią visuomenę. Esminiams pokyčiams reikalinga ypač aukšta ir nauja suaugusiųjų švietėjų kompetencija. Daugelis suaugusiųjų švietėjų deda visas pastangas, siekdami kuo labiau paįvairinti mokymosi metodus, priemones, siekdami motyvuoti suaugusiuosius dalyvauti mokymosi procese. Platforma suteikti galimybę suaugusiųjų švietėjams, ekspertams, „Epale“ platformoje susipažinti su naujausiomis suaugusiųjų švietimo tendencijomis Europoje ir keisti patirtimi elektroninėje erdvėje.

Projekto tikslai

„Epale“ – TAI Europos suaugusiųjų švietimo specialistų mokymosi elektroninė platforma.  Pagrindinis projekto tikslas suburti suaugusiųjų švietimo specialistų bendruomenę daugiakalbėje, dinamiškoje, interaktyvioje ir novatoriškoje erdvėje. Platforma atvira suaugusiųjų švietėjams, andragogams, lektoriams, savanoriams, taip pat politikos formuotojams, mokslininkams ir dėstytojams, dirbantiems suaugusiųjų švietimo srityje.

Platforma kuriama siekiant:

Lietuvos nacionalinės paramos tarnybos uždaviniai:

Projekto rezultatai

Prisijunkite prie „Epale“ bendruomenės!

Projekto svetainė

http://ec.europa.eu/epale/en/home-page