LT EN

„Euroguidance“

Projekto pavadinimas

„Euroguidance“

Projekto trukmė

Veiklos pradžia: 2016 m. sausio 01 d.

Veiklos pabaiga: 2016 m . gruodžio 31 d.

Projekto tikslas

Profesinio orientavimo plėtra Lietuvoje ir Europoje.

Planuojami rezultatai

  1. Švietimo ir orientavimo sistemų sustiprinimas per profesinio orientavimo projektų finansavimą.
  2. Išleista ir išplatinta konsultavimo priemonė „Metodinių priemonių rinkinys profesijos konsultantams”.
  3. Suorganizuoti du profesinio veiklinimo renginiai.
  4. Bendro e-leidinio su Nordic – Baltic šalimis „Open the Door to the World. Views on Mobility Guidance from up North“ vertimas į lietuvių kalbą ir išplatinimas profesinio orientavimo specialistams.
  5. Parengta informacija apie Lietuvos švietimo ir profesinio orientavimo sistemas.
  6. Dalinimasis patirtimi dalyvaujant tarptautinėse darbo grupėse ir renginiuose, susijusiuose su profesiniu orientavimu.

Projekto svetainė

http://www.euroguidance.lt