LT EN

„Europass“

Projekto pavadinimas

„Europass“

Projekto trukmė

Veiklos pradžia: 2018 m. sausio 01 d.
Veiklos pabaiga: 2020 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslai

Skatinti naudoti Europass dokumentus, kurie padėtų ES piliečiams lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar tęsti studijas visose Europos Sąjungos šalyse.

Pagrindinės Europass projekto Lietuvoje veiklos yra šios:

Projekto aprašymas

„Europass“ dokumentai - tai vieningų visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas, padedantis standartizuotai ir išsamiai pateikti informaciją apie save, savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompetencijas ir įgūdžius.

„Europass“ sudaro penki dokumentai:

„Europass“ priemonės darbdaviams „Europass CV Select“ ir „Europass CV Connect“ – tai nemokamos priemonės, kurios palengvina naujų darbuotojų atranką ir CV duomenų apdorojimą.

Planuojami rezultatai

Projekto svetainė

www.europass.lt