LT EN

„Europass“

Projekto pavadinimas

„Europass“

Projekto trukmė

Tęstinis projektas.

Veiklos pradžia: 2016 m. sausio 01 d.
Veiklos pabaiga: 2016 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslai

Skatinti naudoti Europass dokumentus, kurie padėtų ES piliečiams lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar tęsti studijas visose Europos Sąjungos šalyse. Skatinti darbdavius naudoti jiems sukurtas priemones.

Pagrindinės Europass projekto Lietuvoje veiklos yra šios:

Projekto aprašymas

„Europass“ dokumentai - tai vieningų visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas, padedantis standartizuotai ir išsamiai pateikti informaciją apie save, savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompetencijas ir įgūdžius.

„Europass“ sudaro penki dokumentai:

Pasiekti rezultatai

Projekto svetainė

www.europass.lt