LT EN

„​Europos kalbų ženklas“

Projekto pavadinimas

„Europos kalbų ženklas“

Veiklos trukmė

Veiklos pradžia*: 2015 m. sausio 01 d.
Veiklos pabaiga: 2015 m. gruodžio 31 d.

*Nuo 2004-ųjų projektas kasmet pratęsiamas.

Apie kalbų ženklą

Europos kalbų ženklas (EKŽ) yra apdovanojimas, kuris skatina naujas kalbų mokymo ir mokymosi iniciatyvas, vertingas naujas kalbos mokymo technikas, informacijos apie jas ir gerosios patirties sklaidą. EKŽ skirtas visoms švietimo ir mokymo sritims, nepaisant amžiaus ar taikomų metodų. Svarbiausia, kad dėmesys būtų skiriamas kalbų mokymosi inovacijų sklaidai. EKŽ, remdamas vietinės ir nacionalinės reikšmės naujoviškus projektus, siekia kelti kalbų mokymosi standartus visoje Europoje. Kiekvienais metais EKŽ yra suteikiamas už pačius novatoriškiausius projektus visose šalyse. Jį koordinuoja Europos komisija, o vykdo narės šalys per nacionalines agentūras. 

Tikslai

Planuojami rezultatai

Vykdytojas

Švietimo mainų paramos fondas

Kontaktai

Jurgita Melaikienė (jurgita.melaikiene@smpf.lt)

Projekto puslapis

Europos Komisijos puslapis, skirtas Europos kalbų ženklo iniciatyvos viešinimui