LT EN

„Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“

Projekto pavadinimas:

„Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“

Projekto trukmė:

62 mėn (2010 m. rugsėjo 28 d. − 2015 spalio 31 d.)

Projekto biudžetas:

23.476.828,00 Lt. Iš jų Lietuvos aukštojo mokslo sklaidos priemonėms sukurti ir įgyvendinti numatytas sklaidos veiklas bei projekto administravimui skiriama 6,9 mln. Lt, papildomoms Lietuvos studentų mobilumo, pagal Erasmus programą, stipendijoms skiriama 16,5 mln. Lt.

Projekto internetinė svetainė:

http://www.studyinlithuania.lt

Projekto kūrimo priežastys:

Projekto tikslai:

Didinti Lietuvos AM sistemos žinomumą užsienio šalyse bei jo patrauklumą užsienio šalių piliečiams;
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mobilumo pagal tarptautines Aukštojo mokslo mobilumo programas skatinimas.

Projekto uždaviniai:

Lietuvos AM politikos ir reformos sklaida prioritetinėse užsienio šalyse, skatinant užsienio universitetų suinteresuotumą Lietuvos AM sistema;
Lietuvos AM pristatymas užsienio šalims, siekiant pritraukti į Lietuvą užsienio studentus;
Skatinti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mobilumą pagal ES aukštojo mokslo programas.

Projekto tikslinės grupės:

Projekto metu bus įgyvendintos šios veiklos:

1. Lietuvos AM sistemos pristatymas ir viešinimas užsienyje:

2. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mobilumo stipendijų, remiamų ES struktūrinių fondų, administravimo modelio sukūrimas ir stipendijų skyrimas.

Laukiami rezultatai:

Tyrimai ir analizės:

Projekto sutartis: