LT EN

„Nacionalinių duomenų bazių kūrimas/tobulinimas“

Projekto pavadinimas

Databases on Learning opportunities to be connected to Ploteus (lt. Nacionalinių duomenų bazių kūrimas/tobulinimas siekiant užtikrinti ryšį su Ploteus portal).

Projekto trukmė

Veiklos pradžia: 2014 m. birželio 01 d.

Veiklos pabaiga: 2016 m. gegužės 31 d.

Projekto partneriai

Projekto tikslai

Padidinti informacijos pateiktos AIKOS sistemoje kokybę ir patrauklumą galutiniam vartotojui.

Planuojami rezultatai

Projekto svetainė