LT EN
„AMTP 2“ „AMTP 2“
60 mėn.
2016 12 30
„TAPK 2“ „TAPK 2“
56 mėn.
2016 08 18
„Euroguidance“ „Euroguidance“
36 mėn.
2018 01 01
„Europass“ „Europass“
36 mėn.
2017 01 01
„eTwinning“ „eTwinning“
24 mėn.
2017 01 01
„ECVET“ „ECVET“
12 mėn.
2018 01 01
„Epale“ nacionalinė paramos tarnyba (NPT) „Epale“ nacionalinė paramos tarnyba (NPT)
24 mėn.
2017 01 01
„Į studentą orientuoto mokymosi, mokymo ir pasiekimų vertinimo dermė“ „Į studentą orientuoto mokymosi, mokymo ir pasiekimų vertinimo dermė“
24 mėn.
2016 11 01
Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra
36 mėn.
2018 05 31