LT EN

Apie „ECVET“

Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. „The European Credit system for Vocational Education and Training – ECVET“) – tai viena iš Europoje taikomų priemonių, užtikrinančių profesinio mokymo sistemų skaidrumą, tarpusavio pasitikėjimą ir mobilumą profesinio mokymo erdvėje. Sistemą kūrė Europos Sąjungos šalys narės, bendradarbiaudamos su Europos Komisija. 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba priėmė „ECVET“ rekomendaciją. „ECVET“ rekomendacijas dalyvaujančios šalys įgyvendina savanoriškai. Sistemos diegimą remia Europos Komisija ir Erasmus+ programoje dalyvaujančios šalys.

„ECVET“ tikslas – sudaryti sąlygas pripažinti mobilumo dalyvių pasiekimus, sukurti vieningą mobilumo organizavimo struktūrą ir visoje Europoje skatinti abipusį profesinio mokymo įstaigų ir kompetentingų institucijų pasitikėjimą.

„ECVET“ nauda