LT EN

„Į studentą orientuoto mokymosi, mokymo ir pasiekimų vertinimo dermė“

Projekto pavadinimas

„Į studentą orientuoto mokymosi, mokymo ir pasiekimų vertinimo dermė“ (angl. - Development of student-centred learning, teaching and assessment within Bologna learning network (LOAF))

Projekto trukmė

Veiklos pradžia: 2016 11 01

Veiklos pabaiga: 2018 10 31                                                                                                                                 

Projekto tikslai

Šiuo projektu siekiama padėti Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms sklandžiau pereiti prie studijų pasiekimų vertinimo pagal pasiekimų lygmenis bei vykdyti Europos aukštojo mokslo erdvės reformas.

Projekto partneriai

LR švietimo ir mokslo ministerija

Pagrindiniai projekto uždaviniai

Paraiškos teikėjas

LR švietimo ir mokslo ministerija

Informacija apie praėjusį projekto etapą

http://www.smpf.lt/lt/europos-aukstojo-mokslo-erdve-studentams-he2stu-igyvendinti

Projekto rezultatai

Užsienio šalių vertinimo sistemų analizė 

Priedai

Rekomendacijų sąvadas